Konst i Fryksdalen

1 – 13 oktober

Samlingsutställning med ett tiotal medlemmar i konstföreningen Konst i Fryksdalen